HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Salonpro.fi asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Salonpro.fi verkkokaupan asiakassuhteen hoitaminen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva viestintä. Rekisteriä käytetään myös tilausten arkistointiin, käsittelyyn ja kadonneiden pakettien seurantaan, sekä takuuasioiden hoitamiseen. Tietoja voidaan käyttää Salonpro.fi verkkokaupan toiminnan kehittämiseen, tilastointiin sekä rekisterinpitäjän markkinointiin mukaan lukien markkinoinnin kohdentaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Salonpro.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseksi yhteistyökumppaneita.

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, yrityksen nimi, yrityksen y-tunnus, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, auton rekisterinumero. Muut tiedot jotka säilytetään rekisteröityneille asiakkaille: tilaushistoria, kuitit, laskut, verkkokaupan sisäinen viestintä, tiedustelut, haut ja toimituksen seurantatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia ja muita toimintoja verkkokaupassa.

Tarkastus- ja tiedonkorjausoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa tai saada tieto tietojen puuttumisesta, sekä vaatia henkilörekisterissä olevien häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja poistamista maksutta. Tarkistus- ja korjauspyynnön voi osoittaa rekisterinpitäjälle yllä oleviin yhteystietoihin.

Rekisteröityneenä käyttäjänä voitte muuttaa omia tietojanne ja nähdä kaikki verkkokauppatilauksenne.

Käyttäjän suostumus

Huomioittehan, että tilaamalla uutiskirjeemme ja/tai rekisteröitymällä verkkosivustollemme ja/tai tilaamalla tuotteitamme, annatte suostumuksenne tietojenne tallennukseen. Toimitetun tuotetilauksen osalta tiedon säilytysvelvoite määräytyy kirjanpitolain (1997/1336 § 10) mukaisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.